"The Akashic records"

Disse sidene er tilegnet energiene som omgir oss, og som på
forskjellig vis preger hverdagen vår.


Det er uendelig mange måter å oppfatte energiene på, men for meg er det viktig å få fram
at alt kommer fra den samme kilden.

Healing

Måten jeg jobber med healing på, er ikke knyttet til et bestemt system eller en fast måte å jobbe på.
Jeg jobber hovedsakelig på tre forskjellige måter: Enten ved at du er tilstede, og da vil du ligge på en benk
eller sitte på en stol. Den andre måten er å jobbe via telefonen, eller via Skype.
Bruker vi Skype, har vi også mulighet til å se hverandre mens vi snakker sammen.
Den tredje måten å jobbe på, er via fjernhealing. Du kan finne mer informasjon her.

Healingkurs

Healingkursene mine handler like mye om selvutvikling som om spiritualitet. En bevistgjøring av energiene rundt deg og i deg, vil gjøre deg bedre kjent med deg selv. Vi ser på forskjellige modeller sombeskriver et menneske: Chakrasystemet, arketypene og personlighetstypene. Kursene består av mange praktiske øvelser som "åpner oss opp" og som også er nyttige healingteknikker. Man trenger ingen forkunnskaper for å komme på kursene, og man kan begynne på hvilket som helst av kursene. Det er ingen spesiell rekkefølge. Teknikkene vi lærer er viktige, men ikke viktigere enn å være tilsted i energiene et slikt kurs gir.

Reading

For å gjøre en reading, trenger jeg navn, adresse og fødselsdag.
Jeg gjør opptak av readingen og den kan leveres via internet som en mp3-fil,
eller du kan få den tilsendt som en vanlig lyd-cd.

Lengden på readingen kan variere. Noen ganger er den ganske kort,
ca. 10 minutter, mens andre ganger kan den vare opp til 30 minutter.
Readingen gjør jeg uten at du er tilstede.

Spørsmål du har, blir gjerne besvart i readingen. Ofte kommer det fram et mønster
som går igjen og igjen. Så på mange måter ser jeg "en tendens til noe" i livet ditt.
Mange kaller disse tendensene for karma.

 

 

Spiritualitet og selvutvikling.......

Hei, mitt navn er Tom R. Andresen og jeg jobber med healing og selvutvikling. Jeg holder også healingkurs på forskjellige steder i Norge, og har du spørsmål om healing eller kursene mine så kan du kontakte meg på telefon eller aller helst via email.
toma@relax.no -

Mange vil også ha en reading basert på et aurafoto og ta gjerne kontakt hvis du er interessert i det.