Aurafoto

Ved hjelp av denne teknikken kan du se fargene i auraen din.
Du vil også kunne se hvordan chakrasystemet ditt ser ut.


Systemet måler de såkalte biodataene fra din venstre hånd. Du får se en hovedfarge som gjenspeiler personligheten.
Formen og størrelsen på auraen vises.
Selvfølgelig også kvaliteten på fargene. Dvs. lyse skinnende farger eller mørkere/flekkete farger.

Fargene på venstre side (yin) gjenspeiler de energiene vi absorberer, eller tar inn. Det igjen kan antydninger om hva som er på gang/fremtiden.

Fargene på høyre side (yang) viser hvordan du uttrykker deg utad, og hvordan du blir oppfattet av andre.

Aktiviteten både i hjerteområdet og over hodet er viktig.
Chakraene på bildet blir vist på forskjellige måter. Runde og fine hvis de er balansert, store og usymmetriske hvis det er overaktivitet, små og usymmetriske hvis det er underaktivitet.
Det finnes et lite program som viser grafer over chakraene. Programmet viser energimengden i chakraene, hvor balansert de er, og hvor balansert alle chakraene er til sammen.

Balansen mellom høyre og venstre side har også en egen graf. I tillegg finnes et lite program som viser stressnivåer i kroppen, energimengden i kroppen og forholdet mellom kroppen, det mentale og det spirituelle.


Systemet er basert på det jeg oppfatter som lag 2 i auraen. Det er det ustrukturerte laget hvor fargene er som skyer/tåke, og alle chakraene har de fargene som det oftest blir referert til.