Det tredje øyet (chakra 6)

Det tredje øyet er kanskje det mest ekstraordinære chakraet vi har.
Det er uendelig mange myter og fordommer knyttet til dette chakraet.
For mange vil nok dette chakraet fremstå som noe spennende og utfordrende.

Å se - føle/oppfatte energiene - hvordan virker intuisjonen
Hele uttrykket "å se" synes jeg er veldig misvisende. Det finnes mange måter "å se" på.
Noen "bare vet", noen "føler". Andre "ser bilder og filmer", mens andre igjen "hører".
Noen har en intuisjon som baserer seg på "lukt" eller "smak".
Ingen av metodene er bedre enn andre, og vi må hele tiden regne med at andre
oppfatter energiene på en helt annen måte enn oss selv.
Hva er lettest for deg? Er det lettest å "se"? eller er det lettest å "føle".
Det kan være viktig å finne ut hva som er mest naturlig for deg.

Som regel virker intuisjonen på mange måter samtidig uten at vi tenker over det. Du "ser" litt, "føler" litt osv.
Det viktigste er bevistgjøre seg de forskjellige måtene å være intuitiv på,
og skjønne at det er det tredje øyet som er involvert i alle metodene.

Et eksempel:
Hvis du er i en healingsituasjon og du føler at hendene dine bare beveger seg dit de skal uten at du har helt kontroll.
Hva skjer da? Er det guider som kommer og hjelper deg? Det er mange som tror det.
Jeg oppfatter det slik at du tar i bruk "jeg bare vet" intuisjonen, og det tredje øyet leder deg dit du skal så fort at du
ikke oppfatter koblingen melllom det tredje øyet og hendene dine.

Det viktigste når du skal oppfatte energier, er å slappe av. La energiene komme mot deg.
Skal du se auraen, så slapp av og la den komme til deg. Ikke bruk kraft for å se, ikke stress.
Jo mer du slapper av, jo mer kommer energiene mot deg.
Jo mer du prøver å se, jo mindre ser du.
Hvis du prøver å gripe tak i energiene for å tolke dem, vil du oppfatte svært lite.
Jo mer du slapper av, jo sterkere blir inntrykkene.

 

 

Det tredje øyet.........................

Alle chakraene har flere aspekter ved seg. To viktige sider ved chakra 6 er evnen til å visualisere og se for seg ting - og også det å kunne sette det ut i livet, slik at man ikke bare bygger luftslott. Det å visualisere vil være forbundet med forsiden av chakraet og det å sette ting ut i livet vil være forbundet med bakhodet. Sett fra et mer spirituelt ståsted vil front-aspektet av chakra 6 være det stedet du ser farger og det bakre aspektet vil gjøre at du ser former.

Når chakra 6 åpner seg........
Først vil man legge merke til et press mellom øynene. Så begynner man å se farger under meditasjon. Til slutt vil det kanskje være en sirkel av indigo lys foran deg når du lukker øynene.