Mediumkunnskap - Kanalisering - Readinger

Healing V - (Mediumkunnskap - Kanalisering - Readinger)

Dette kurset er en slags fortsettelse av Healing IV (avanserte healingteknikker).
Det er åpent for alle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper.
Fokuset for dette kurset vil være å åpne opp for å kanalisere og vi vil gjøre øvelser og meditasjoner for å komme inn i denne tilstanden.
Alle som har jobbet litt med healing har vel hørt dette spørsmålet: "Hva så du? - hva kjente du? osv."
For å kunne "lese" energiene til et annet menneske og eventuelt ta inn beskjeder, krever det at vi har god kontakt med oss selv.
Det er dette vi skal jobbe med - og samtidig prøve å avmystifisere noen av disse begrepene vi hører om.
Det er mange måter å kanalisere på, og vi må finne ut hva som passer best for oss.
Typiske eksempler vil være: Verbal kanalisering, skriving, maling eller tegning.
Som regel ender vi opp med den måten hvor vi uttrykker oss best.

Vi vil også jobbe med tegn, farger og symboler.

Ord og uttrykk:
Clairvoyance: Å se klart.
Clairaudience: Å høre klart.
Clairsentience: Å kjenne klart.

Hva er en såkalt "cold reading"?

Ta med en liten personlig gjenstand slik at vi kan jobbe litt med psykometri. Dette er ikke noe annet enn det vi allerede har jobbet med under healingene. Psykometri dreier seg om evnen til å sense tanker, følelser, opplevelser eller en hendelse gjennomå berøre en gjenstand eller ved å berøre et annet menneske (slik vi gjør i healingen).

Vi vil også jobbe med fjernhealing og gjennom det, kanalisere beskjeder til mottageren.
Jeg vil også bruke tid på å forklare de forskjellige stadiene vi går igjennom når det tredje øyet åpner seg.
Samtidig skal vi snakke om å se energi/auraen.

Vi vil også gjøre en mediumsirkel hver dag.

Vi vil også gjøre en healingøvelse hver dag slik at vi både holder bakkekontakten og kontakten med oss selv.

Ta med liggeunderlag og gjerne et teppe.
Mat og drikke til lunsjpausen (den vil vare i ca. en time)
Ta med skrivesaker og en pendel (hvis du har).


 

Spiritualitet og selvutvikling.....

Hei, mitt navn er Tom R. Andresen og jeg jobber med healing og selvutvikling. Jeg holder også healingkurs på forskjellige steder i Norge, og har du spørsmål om healing eller kursene mine så kan du kontakte meg på telefon eller aller helst via email.
toma@relax.no - (+47) 90191304

Mange vil også ha en reading basert på et aurafoto og ta gjerne kontakt hvis du er interessert i det.