Auraen

Hvordan jeg oppfatter auraen
Alle ting er omgitt av et elektromagnetisk felt, eller en aura. For de som ser dette feltet,
virker det som om alt er omgitt av et svakt lys. Hos menneskene ligger disse feltene i høyere
og høyere frekvenser utover. For det jeg vet kan det hende at feltene fortsetter i det uendelige.

De syv innerste lagene/frekvensene er forbundet med de syv hovedchakraene vi har i kroppen.
Hastigheten chakraene spinner med og måten de "oppfører" seg på avgjør hvordan auraen ser ut - altså hvilke farger, størrelse og form auraen har.
Auraen gjenspeiler personligheten vår.

Når man betrakter auraen, ser det ut som om den ligger i lag på lag utover, men vi ser egentlig bare
skillet mellom frekvensene. Alle lagene/frekvensene utgår fra det samme punktet.

Lag en i auraen
Det første laget i auraen representerer det fysiske laget til kroppen og det er masse informasjon å hente her. Du vil se denne delen av auraen som et mørkt blåaktig lag rundt kroppen. Denne fargen vil variere fra menneske til menneske siden ingen er helt like. Mange ganger kan det være lettere å se dette laget hvis en person har på seg litt mørke klær. Den mest åpenbare informasjon som man kan få bare med å se, er at det finnes steder i dette mørkeblå feltet som kan være mørkere eller det kan være stedet som framstår som lysere.

De mørke feltene i dette første laget viser energi som går "tregt", og jeg tolker det som regel som en form for frykt. Disse stedene er ofte kalde steder rundt på kroppen. Eksempler kan være kalde føtter eller hender. Knærne kan også være typiske slike omeråder.

Hvis du kan se lyse felter i dette laget, er det nok lite energi i dette omerådet og da vil vi gjerne fylle opp med energi her.

Lag to i auraen
Lag to er ustrukturert, og består av "skyer" av forskjellige farger som svever rundt.
Det er dette laget det som oftest blir referert til når man snakker om fargene i de forskjellige chakraene.
Dette laget har en dfifus form som et egg, og følger ikke kroppen på samme måte som lag en.

Det er gjort inngående studier av den menneskelige auraen, og to av dem som ser ut til
å ha best oversikt er Barbara Ann Brennan og Rosalyn L Bruyere.

Å se auraen
Det å se auraen tror jeg er en treningssak. I hvert fall det å se det innerste laget.
Fokuser på et sted, og bruk sidesynet i stedet for å flytte blikket.
Auraen pulserer, så i begynnelsen kan det være vanskelig å se auraen tydelig.
I begynnelsen kan det være lettest å se auraen rundt skuldrene og opp mot hodet.

Auraen kan oppfattes på mange måter. Noen ser fargene/auraen rett på kroppen/huden. Andre ser auraen delt
inn i hva du kan kalle en indre og en ytre aura. Det å fokusere i et og et lag er en annen måte å se det på.
Også her kommer det an på øyet som ser og hvor langt man er kommet i sin personlige utvikling.
Den menneskelige auraen har en bestemt form, men det finnes ingen fasit på hvordan forskjellige
mennesker oppfatter denne formen.

Spiritualitet og selvutvikling........

Lag tre i auraen er gulaktig - og med et grønnskjær. Dette er den mentale delen av auraen. Vi kan tenke oss hjernen som hardware og lage tre i auraen som softwaren. Hvis du klarer å tune inn på dette laget vil alle chakraene framstå med en gul/grønnaktig farge.

Lag fire i auraen er knyttet til hjertechakraet og det kalles for det astrale laget. Her ligger det et rosa lys over alt, og alle chakraene vil ha en farge som er en blanding av chakrafargene i lag to og rosa. Dette laget er mer flytende som vann mens lag to i auraen har skyer av forskjellige farger. Det er her vi kan finne rester av det vi kaller tidligere liv. Hvis vi har kontakt med det vi kaller guider/hjelpere, så vil det også være her vi først blir oppmerksom på slike ting.