Opptaksutstyr

Opptakene blir gjort med ProTools HD 3 hardware,
og med Pro Tools software. Konvertere er Avid HD I/O og Burl ADC.


TDM-plugins:
Waves
Focusrite
DUY
McDSP
Digidesign

Monitorer:
Meyer HD 1

Klanger & Mastering:
TC Electronic System 6000

Mikrofoner:

Neuman M149
Neuman U87i
Neuman KM183
Neuman KM184
Sennheiser MD421
Sennheiser e604
Sennheiser e904
Sennheiser e906
AT 4081
Royer 122
Diverse Shure mikrofoner (SM57,58, Beta57,58, Beta52)

Preamper

API
Neve
Avedis
Focusrite ISA 430
Burl

Kompressorer
API
Neve
SSL
Manley
Tube-Tech
Empirical Labs
Universal Audio

Equalisere
API
Manley
Tube-Tech
A-Designs
Dangerous Bax
TC Electronic System 6000