Kurskalender og priser

Her er en oversikt over kursene mine i 2013

 

Chakra 6 - "Det tredje øyet"
(Kanalisering - readinger - mediumkunnskap & healing)
Lørdag og søndag - kl. 09.30-17.00
Fredag - kl. 19.00-21.00 - introduksjon og meditasjon (gratis adgang)

(Pris kr. 2000,-)

 

Her kan du downloade en trommereise.
Du høyreklikker på linken, og deretter velger du "arkiv/lagre som."

Trommereise - 20 minutter

 

Ta med liggeunderlag og gjerne et teppe.
Mat og drikke til lunsjpausen (den vil vare i ca. en time).
Ta med skrivesaker og en pendel (hvis du har).

Aurafoto & tolkning
Det vil være anledning til å ta aurafoto for de som vil det. Det koster 300 kroner i forbindelse med kursene. Da tar vi et bilde før kurset begynner og et bilde etter at kurset er slutt.

Healingkursene

De forskjellige kursene har et litt forskjellig fokus. Et kurs holder fokuset på de nederste chakraene, mens et kurs hovedsakelig dreier seg om hjertechakraet. Et tredje kurs handler om de tre øverste chakraene. Kursene krever ingen spesielle forkunnskaper og man kan ta kursene i den rekkefølgen man vil. Jeg har kalt det fjerde healingkurset for "avanserte healingteknikker", og da dreier det seg om healing av indre organer, astral-healing og mer avanserte jordingsteknikker. Karakterlogi er en del av alle kursene. Dette er lære om de menneskelige karakteregenskapene. Dvs. de forskjellige forsvarsstrategiene vi bruker.

Healingkursene mine handler like mye om selvutvikling som om spiritualitet. En bevistgjøring av energiene rundt deg og i deg, vil gjøre deg bedre kjent med deg selv. Vi ser på forskjellige modeller som beskriver et menneske: Chakrasystemet, arketypene og personlighetstypene. Kursene består av mange praktiske øvelser som "åpner oss opp" og som også er nyttige healingteknikker. Man trenger ingen forkunnskaper for å komme på kursene, og man kan begynne på hvilket som helst av kursene. Det er ingen spesiell rekkefølge. Teknikkene vi lærer er viktige, men ikke viktigere enn å være tilsted i energiene et slikt kurs gir.

Så for å oppsummere litt, kan jeg si at hvert kurs inneholder tre deler. Disse delene danner en enhet.

Den spirituelle delen handler om auraen, chakraene og energiene som omgir oss. Jeg vil snakke om hvert chakra i detalj og forklare hvordan chakraenes tilstand påvirker oss i hverdagen. Jeg vil også snakke om de forskjellige lagene i auraen og hva som kjennetegner disse lagene.

I den psykologiske delen vil jeg snakke om de forskjellige karaktertypene vi har i oss og hvordan de forskjellige forsvarsstrategiene påvirker både oss selv og andre. Dette dreier seg om miljøpåvirkningen vil er utsatt for gjennom oppvekst og kultur. Dvs. historien vår som vi har med oss til en hver tid - og som har skapt rutiner og mønstre som vi lever i hver dag. Hvis vi har lyst til å gjøre endringer i disse mønstrene, kreves det at vi gjør noe. Det første vi kan gjøre er å bli oppmerksom på våre egne mønstre og det krever at vi får mer kunnskap om oss selv. Denne kunnskapen hjelper oss i vår egen selvutvikling.

I den praktiske delen vil vi gjøre forskjellige øvelser for å få dypere kontakt med oss selv. Dette kan være healingøvelser som er knyttet til forskjellige chakraer eller meditasjonsøvelser som tar oss i dypere kontakt med oss selv. Jeg viser mange forskjellige healingteknikker på kursene og du vil både gi og få healing.

Kanalisering & Reading & Mediumkunnskap

Dette kurset er en slags fortsettelse av Healing IV (avanserte healingteknikker).
Det er åpent for alle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper.
Fokuset for dette kurset vil være å åpne opp for å kanalisere og vi vil gjøre øvelser og meditasjoner for å komme inn i denne tilstanden.
Alle som har jobbet litt med healing har vel hørt dette spørsmålet: "Hva så du? - hva kjente du? osv."
For å kunne "lese" energiene til et annet menneske og eventuelt ta inn beskjeder, krever det at vi har god kontakt med oss selv.
Det er dette vi skal jobbe med - og samtidig prøve å avmystifisere noen av disse begrepene vi hører om.
Det er mange måter å kanalisere på, og vi må finne ut hva som passer best for oss.
Typiske eksempler vil være: Verbal kanalisering, skriving, maling eller tegning.
Som regel ender vi opp med den måten hvor vi uttrykker oss best.

Vi vil også jobbe med tegn, farger og symboler.

Ord og uttrykk:
Clairvoyance: Å se klart.
Clairaudience: Å høre klart.
Clairsentience: Å kjenne klart.

Hva er en såkalt "cold reading"?

Ta med en liten personlig gjenstand slik at vi kan jobbe litt med psykometri. Dette er ikke noe annet enn det vi allerede har jobbet med under healingene. Psykometri dreier seg om evnen til å sense tanker, følelser, opplevelser eller en hendelse gjennomå berøre en gjenstand eller ved å berøre et annet menneske (slik vi gjør i healingen).

Vi vil også jobbe med fjernhealing og gjennom det, kanalisere beskjeder til mottageren.
Jeg vil også bruke tid på å forklare de forskjellige stadiene vi går igjennom når det tredje øyet åpner seg.
Samtidig skal vi snakke om å se energi/auraen.

Vi vil også gjøre en mediumsirkel hver dag.

Vi vil også gjøre en healingøvelse hver dag slik at vi både holder bakkekontakten og kontakten med oss selv.

 

Inspirasjon til kursene har kommet gjennom egne opplevelser - guidene - og Rosalyn L. Bruyere

 

Kontakt: Tom Andresen - toma@relax.no - tlf. 90191304.

 

 

 

 

Spiritualitet og selvutvikling.....

Hei, mitt navn er Tom R. Andresen og jeg jobber med healing og selvutvikling. Jeg holder også healingkurs på forskjellige steder i Norge, og har du spørsmål om healing eller kursene mine så kan du kontakte meg på telefon eller aller helst via email.
toma@relax.no - (+47) 90191304

Mange vil også ha en reading basert på et aurafoto og ta gjerne kontakt hvis du er interessert i det.