Chakraene

Chakra er et Sanskrit ord som ble brukt av hinduene. Du kan like gjerne kalle dem for "kraftsentre". Chakraene ser ut som sykloner når du ser dem i auraen. Det er mange slike kraftsentre i kroppen, men det refereres som oftest til de syv største kraftsentrene. Det finnes mange såkalte sekundærchakraer også - og et eksempler på det vil f.eks. være chakraene i hånda di eller føttene dine.

Chakraene er som enorme databanker. De lagrer informasjon om alt som hender oss i livet.
Måten chakraene spinner på gjenspeiler hvordan vi opplever oss selv, andre, og omgivelsene rundt oss.
Chakrasystemet må studeres inngående hvis man skal få noe begrep om det.
Under har jeg gitt noen stikkord som kan forbindes med de forskjellige chakraene.

Rot (The etheric body) - i lag to i auraen er dette chakraet rødt
Fysisk jording, overlevelse, gruppetilhørighet

Hara (The emotional body) - i lag to i auraen er dette chakraet oransje
Partnerskap, en til en relasjoner, følelser, kreativitet
(Hvordan du forholder seg til deg selv)

Solar Plexus (The mental body) - i lag to i auraen er dette chakraet gult
Personlig kraft - selvfølelse - ego - meninger
(Måten vi tenker på)

Hjerte (The astral body) - i lag to i auraen er dette chakraet grønt
Kjærlighet - medfølelse - følelser
(Hvordan du forholder seg til andre mennesker)

Hals (The etheric body) - i lag to i auraen er dette chakraet blått
Viljestyrke - valg (å kommunisere er også et valg!) - uttrykk

Panne - det tredje øyet (The celestial body) - i lag to i auraen er dette chakraet indigo (mørke blått)
Mental kraft - visdom - intuisjon - inspirasjon

Krone (The ketheric body) - i lag to i auraen er dette chakraet hvit
Spirituell kraft - spirituell forbindelse - overgivelse

Spiritualitet og selvutvikling.......

Hei, mitt navn er Tom R. Andresen og jeg jobber med healing og selvutvikling. Jeg holder også healingkurs på forskjellige steder i Norge, og har du spørsmål om healing eller kursene mine så kan du kontakte meg på telefon eller aller helst via email.
toma@relax.no -

Mange vil også ha en reading basert på et aurafoto og ta gjerne kontakt hvis du er interessert i det.